Παρουσίαση της ΚΝΟΤ στον Τύπο

Αθηνόραμα, 18-24 Φεβρουαρίου 2010


Καθημερινή, 11 Μαρτίου 2010

Veto, 21 Μαρτίου 2010
Τα Νέα, 31 Ιουλίου 2010
City, 12 - 18 Μαρτίου 2010
Athens Voice, 9 Σεπτεμβρίου 2010


Αθηνόραμα, 9 Σεπτεμβρίου 2010