11.6.12

Αντρέας Μνιέστρης & Φίλιππος Θεοχαρίδης (2/3 ζήμens) @ Knot Gallery (15/06/2012)

(K)NØTmusic presents:
Αντρέας Μνιέστρης & Φίλιππος Θεοχαρίδης (2/3 ζήμens)_Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012_Έναρξη: 21:00_Είσοδος: 5€

Το Zημens, δηλαδή Ensemble Ζωντανής Ηλεκτροακουστικής Μουσικής ξεκίνησε πριν ενάμισι χρόνο σαν εκπαιδευτικό πείραμα με στόχο την καλλιέργεια ενός νέου κλάδου, αυτόν της ηλεκτροακουστικής μουσικής σε πραγματικό χρόνο, στον ήδη καλά ριζωμένο εκπαιδευτικό κορμό του Τ.Μ.Σ. στην παράδοση της ακουσματικής μουσικής.  Πολύ σύντομα αναπτύχθηκε σε μια καλλιτεχνική αναζήτηση τόσο σε τεχνικό επίπεδο, εξερευνώντας προωθημένες ψηφιακές τεχνολογίες ηχητικής επεξεργασίας, μουσικής οργάνωσης και διαδραστικού ελέγχου, όσο και σε εκφραστικό επίπεδο αναζητώντας ευσταθείς σχέσεις μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού ήχου με μέσο τον ελεύθερο ή τον ελεγχόμενο αυτοσχεδιασμό.  Αν και το σύνολο δεν έχει ακόμα εμφανιστεί σε γνωστά διεθνή φεστιβάλ (π.χ. της Εurovision) πράγμα που είναι άλλωστε ζήτημα χρόνου, έχει εντούτοις ικανή εμπειρία σε μικρότερης κλίμακας διοργανώσεις (π.χ. στον εορτασμό του ενός έτους του "Πολύτεχνου", όπου εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία).  Το ζημens συναποτελούν ο Φίλιππος Θεοχαρίδης, ο Θόδωρος Λώτης και ο Αντρέας Μνιέστρης. Τυχόν ομοιότητες του ονόματος του συνόλου αυτού με ονοματα πολυεθνικών πρέπει να θεωρηθούν συμπτωματικές.  

Ο κ. Λώτης δεν θα μπορέσει να συμπράξει στην συναυλία της 15/6/12