10.5.13

Εκτάκτως, για το μήνα Μαϊο, το εργαστήρι ηχητικού αυτοσχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί μόνο την Κυριακή 19/5. Τον Ιούνιο, τα εργαστήρια θα συνεχιστούν κανονικά σε εβδομαδιαία βάση.