1.4.09

Ένα απόσπασμα από τον "Ιγκιτούρ"

ή τα ζάρια –
απορρόφηση του τυχαίου

Πάνω στην τέφρα των άστρων, την αδιαίρετη τέφρα της
οικογένειας, ήταν ξαπλωμένο, το δύστυχο πλάσμα,
αφού πρώτα ήπιε τη σταγόνα του μηδενός, που λείπει απ’τη θάλασσα.
(To άδειο φιαλίδιο, τρέλα , μόνον αυτό άραγε έχει απομείνει
από τον πύργο ;) Χωρίς πια το Μηδέν, δεν απομένει παρά ο πύργος της καθαρότητας.
(μετ. Μ. Ευσταθιάδη)